torsdag 5 mars, 2015 14:22

Collectors resultat för 2014 – ännu ett rekordår

Intäkterna för helåret 2014 växte med drygt 31 procent till 916 MSEK (697). Resultat före skatt (EBT) för helåret 2014 växte med drygt 27 procent till 244 MSEK (191).

Stefan Alexandersson, VD Collector, kommenterar:

”Att göra ett eller ett par finansiellt starka år är givetvis en tillfredställelse. Men det svåra och viktiga är att ha en hög tillväxt och lönsamhet under en längre period, som Collector haft sedan starten för 15 år sedan. Det uppnås enbart genom att arbeta långsiktigt och med fokus på kvalitet.”

FINANSIELL UTVECKLING

Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 2010
Balansomslutning, MSEK 6 561 4 788 3 618 3 500 2 188
Intäkter, MSEK 916 697 590 544 456
Resultat före skatt, MSEK* 244 191 146 141 124
Avkastning på Eget Kapital** 23,0% 25,5% 24,1% 26,1% 29,9%
Total kapitalrelation*** 14,9% 11,9 % 13,1% i.u. i.u.
Soliditet**** 15,2% 13,3% 14,2% 12,3% 16,2%

*)             Resultat före skatt (inkl. innehav utan bestämmande inflytande).

**)           Resultat efter skatt hänförlig till moderbolagets aktieägare i procent av genomsnittligt eget kapital (exkl. förlagslån).

***)         Avser den finansiella företagsgruppen moderbolaget Collector AB och dotterbolagen Collector Kredit AB, ett kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn och Collector Finance & Law AB.

****)       Eget kapital (inkl. minoritet och förlagslån från ägarna) i relation till totala tillgångar.

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.