måndag 3 april, 2017 08:15

Collectors årsredovisning 2016 offentlig

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) Nasdaq Stockholm: COLL. Collector publicerar idag årsredovisningen för 2016 på www.collector.se.

Collectors årsredovisning för 2016 på svenska och på engelska har publicerats på www.collector.se i två separata delar. Den första delen är gjord i en spännande digital version och den andra delen som innefattar bla den finansiella rapporteringen är utformad i ett utskriftsvänligt pdf-format och distribueras till de aktie- ägare som önskar och kan beställas via Collectors webb www.collector.se/arsredovisning2016

"Sjuttonde årsredovisningen med obruten tillväxt i omsättning och vinst känns fantastiskt!
2016 var alltså ett normalt Collectorår. Finns fortfarande så mycket kvar att göra, så vi jobbar för att bibehålla trenden för åren framåt." Lena Apler, Grundare & Styrelseordförande Collector

Årsstämman äger rum tisdagen den 25 april 2017 kl. 15.00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49 i Göteborg. Fullständiga stämmohandlingar finns på www.collector.se där också anmälan om deltagande kan göras.

Kommande informationstillfällen från Collector:
Årsstämma 2017 - 25 april 2017
Delårsrapport januari-mars 2017 - 25 april 2017
Delårsrapport januari-juni 2017 - 20 juli 2017
Delårsrapport januari-september 2017 - 26 oktober 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Styrelseordförande Collector I Telefon 070-525 65 80 I E-post lena.apler@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO I Telefon +46 70-858 04 53 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CMO I Telefon +46 70-081 81 17 I E-post asa.hillsten@collectorbank.se

Denna information är sådan som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2017 kl. 08.15 CET.