onsdag 8 februari, 2017 14:00 | Regulatorisk information

Collector upprättar MTN-program om 5 miljarder SEK – offentliggör prospekt

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ.) (Nasdaq Stockholm: COLL). Collector har upprättat ett MTN-program om 5 miljarder SEK och offentliggör prospekt

Collector Bank AB (publ), ett helägt dotterbolag till Collector AB (publ) (”Collector”), har upprättat ett MTN-program med en ram uppgående till 5 miljarder SEK för upplåning på den nordiska kapitalmarknaden. Grundprospektet för MTN-programmet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Collectors webbplats www.collector.se.

MTN-programmet blir ett komplement till Collectors nuvarande finansieringsstruktur och är nästa steg i Collectors ambition att bredda kapitalförsörjningen genom att aktivt nyttja kapitalmarknaden. Nordea Markets är ledarbank för MTN-programmet. Nordea Markets och DNB Markets är utsedda som emissionsinstitut under MTN-programmet. Advokatfirman Vinge KB är juridisk rådgivare till Collector.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Grundare & Styrelseordförande Collector I Tel +46 70-525 65 80 I lena.apler@collectorbank.se 
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Telefon +46 10 161 00 00 I pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Tel +46 70-081 81 17 I asa.hillsten@collectorbank.se 

Denna information är sådan information som Collector Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2017 kl. 14.00 CET. Börsen: Tickerkod COLL