onsdag 2 juni, 2021 11:30

Collector ställer sig bakom FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (PRB)

Sedan april 2021 är Collector undertecknare av FN:s initiativ om principer för ansvarsfull bankverksamhet, Principles for Responsible Banking (PRB). Principerna sätter ramarna för ett hållbart banksystem och hjälper branschen att strategiskt bidra till samhällsutveckling i linje med de globala utvecklingsmålen.

FN:s initiativ om principer för ansvarsfull bankverksamhet bygger på sex principer och genom att ställa sig bakom dessa bidrar Collector till en positiv påverkan på både miljö och samhälle.

– Under 2021 gör vi ett omtag på vår hållbarhetsstrategi och som en del av detta signerar vi FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (PRB). Det innebär att vi stärker vårt strategiska hållbarhetsarbete ytterligare för att kunna bidra till klimat- och samhällsutveckling, säger Martin Nossman, VD för Collector.

Collectors hållbarhetsstrategi bygger på tre fokusområden: att bidra till hållbara finanser, att minska klimatpåverkan och att erbjuda en utvecklande arbetsplats. Inom ramen för detta mäter Collector sitt bidrag och påverkan på samhälle och miljö kontinuerligt och PRB:s principer blir en integrerad del i företagets strategi.

– Som bank har vi ett stort ansvar att bidra till en mer hållbar ekonomi för våra kunder och samhället där vi verkar, och vi vill arbeta integrerat med hållbarhet i hela vår verksamhet, säger Kajsa Lernestål, marknads- och hållbarhetsansvarig på Collector.

Genom undertecknandet åtar sig Collector att anpassa sin affärsstrategi för att bidra till FN:s hållbarhetsmål och genomlysa företagets möjligheter att bidra till Parisavtalets 1,5-gradersmål. Principerna för ansvarsfull bankverksamhet (PRB) har tagits fram av FN:s Miljöprograms Finansinitiativ (UNEP FI) som är ett samarbete mellan FN och den globala finanssektorn.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Nossman, VD
Telefon: +46 70 330 26 75
E-post: martin.nossman@collectorbank.se

Kajsa Lernestål, Chief Marketing and Sustainability Officer
Telefon: +46 73 712 05 66
E-post: kajsa.lernestal@collectorbank.se