fredag 28 oktober, 2016 15:00 | Regulatorisk information

Collector sluter finansieringsavtal med stor europeisk koncern

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ.) (Nasdaq Stockholm: COLL). Collector Bank har överenskommit villkor för ett finansieringsavtal med en av Europas ledande detaljhandelskedjor avseende factoring och lagerfinansiering. Total volym uppgår till 1 150 MSEK. En principöverenskommelse är träffad och kompletta avtal beräknas inom några veckor.

”Detta är den största affären i Collectors historia och är resultatet av en process med syfte att hitta en konkurrenskraftig lösning med minimering av risk. Att göra cross-border factoring effektivt har Collector med framgång påvisat i flera stora affärer. Flexibilitet, effektiva processer och starkt systemstöd är väsentliga faktorer för denna typ av affärer” CEO Collector, Stefan Alexandersson

Föreslaget avtal löper i tre år och börjar gälla under februari 2017.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson, CEO I Telefon +46 70-607 38 87 I E-post stefan.alexandersson@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR I Telefon +46 70-858 04 53 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten Eklund, CCO & IR I Telefon +46 70-081 81 17 I E-post asa.hillsteneklund@collectorbank.se 

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 15.00 CET. Börsen: Tickerkod COLL

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.