fredag 28 oktober, 2016 15:00 | Regulatorisk information

Collector sluter finansieringsavtal med stor europeisk koncern

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ.) (Nasdaq Stockholm: COLL). Collector Bank har överenskommit villkor för ett finansieringsavtal med en av Europas ledande detaljhandelskedjor avseende factoring och lagerfinansiering. Total volym uppgår till 1 150 MSEK. En principöverenskommelse är träffad och kompletta avtal beräknas inom några veckor.

”Detta är den största affären i Collectors historia och är resultatet av en process med syfte att hitta en konkurrenskraftig lösning med minimering av risk. Att göra cross-border factoring effektivt har Collector med framgång påvisat i flera stora affärer. Flexibilitet, effektiva processer och starkt systemstöd är väsentliga faktorer för denna typ av affärer” CEO Collector, Stefan Alexandersson

Föreslaget avtal löper i tre år och börjar gälla under februari 2017.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson, CEO I Telefon +46 70-607 38 87 I E-post stefan.alexandersson@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR I Telefon +46 70-858 04 53 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten Eklund, CCO & IR I Telefon +46 70-081 81 17 I E-post asa.hillsteneklund@collectorbank.se 

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 15.00 CET. Börsen: Tickerkod COLL