torsdag 2 april, 2020 08:00 | Regulatorisk information

Collector publicerar årsredovisning för 2019

Collector publicerade idag årsredovisningen för 2019 på collector.se.

Årsredovisningen finns tillgänglig i två olika versioner och format:

  • Utskriftsvänlig version i pdf-format som består av den fullständiga finansiella rapporteringen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporten. Rapporten finns att ladda ner genom: https://www.collector.se/globalassets/documents/pdf/investor-relations/2019/annual-report_2019_se.pdf
     
  • Digital version som bland annat beskriver verksamheten, utvecklingen under året, kultur och medarbetare. Finns att ladda ner genom: https://arsredovisning.collector.se/2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 april 2020, kl. 08:00 CET.