torsdag 2 april, 2020 08:00 | Regulatorisk information

Collector publicerar årsredovisning för 2019

Collector publicerade idag årsredovisningen för 2019 på collector.se.

Årsredovisningen finns tillgänglig i två olika versioner och format:

  • Utskriftsvänlig version i pdf-format som består av den fullständiga finansiella rapporteringen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporten. Rapporten finns att ladda ner genom: https://www.collector.se/globalassets/documents/pdf/investor-relations/2019/annual-report_2019_se.pdf
     
  • Digital version som bland annat beskriver verksamheten, utvecklingen under året, kultur och medarbetare. Finns att ladda ner genom: https://arsredovisning.collector.se/2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 april 2020, kl. 08:00 CET.
 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.