torsdag 28 augusti, 2014 14:33

Collector outsourcar IT-driften till TeleComputing

Finanskoncernen Collector outsourcar sin IT-drift till TeleComputing under närmaste fem åren. I avtalet ingår en smaverkan med Basefarm, som ansvarar för driften av banktjänsterna. 

- Vi är så snabbrörliga att vi måste ha en enkel och direkt kontakt med våra leverantörer och att de måste ha en bred och flexibel portfölj av tjänster. TeleComputing kunde leva upp till de kraven, säger Camilla Dorvall, CIO Collector.

Kärnan i TeleComputings leverans är en Citrix-lösning och en Managed Client-lösning där man tar allt ansvar för infrastruktur och användarmiljö hos Collectors fyra kontor med ca 300 medarbetare.

Läs mer.