fredag 29 maj, 2015 08:45

Collector offentliggör prospekt - aktiepris i erbjudandet 55 SEK

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/ipo2015/

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument och/eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2015 kl. 08.45.