onsdag 12 februari, 2020 08:30

Collector informerar om att Finansinspektionen förordnat revisor

-

Finansinspektionen har meddelat Collector Bank AB att Finansinspektionen som ett led i sin tillsyn förordnat en auktoriserad revisor för att på Finansinspektionens uppdrag utföra revision i Collector Bank AB. Förordnandet sker mot bakgrund av Collectors offentliggörande den 21 januari 2020 av bland annat en extra kreditförlustreservering och att bankens kapitalbas tillfälligt understiger gällande kapitalbuffertkrav.

Den förordnade revisorns uppdrag är främst att granska och utvärdera bankens modell och process för beräkning av kreditförlustreserveringar avseende företagsutlåning och bankens kreditförlustreservering avseende företagsutlåningen per den 31 december 2019.

Finansinspektionen har även meddelat att den inte har något att invända mot planen för återställande av det kombinerade kapitalbuffertkravet (en s.k. kapitalkonserveringsplan) som Collector lämnat in till Finansinspektionen och att Finansinspektionen kommer att följa bankens genomförande av planen nära.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Nossman, VD
Telefon: +46 70 330 26 75
E-post: martin.nossman@collectorbank.se

Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.