torsdag 8 oktober, 2020 08:00

Collector gör förflyttningar mellan poster i resultaträkningen

Collector kommer i samband med delårsrapporten för perioden januari-september 2020 att göra förflyttningar mellan poster i resultaträkningen. Justeringarna påverkar vissa nyckeltal men har ingen påverkan på resultatet. Historik publiceras i samband med detta pressmeddelande.

Collector kommer i samband med delårsrapporten för perioden januari-september 2020, som publiceras den 22 oktober, att göra ett antal förflyttningar mellan poster i resultaträkningen. Det innebär att vissa poster i resultaträkningen och vissa nyckeltal påverkas. Förändringarna har däremot ingen påverkan på periodens resultat eller balansräkningen. Förändringen görs i syfte att öka jämförbarheten med andra bolag på marknaden.

Nedan följer en sammanfattning av de främsta förändringarna som har gjorts.

 • Förmedlingsprovisioner flyttas från posten Provisionskostnader till posten Ränteintäkter och redovisas som minskade ränteintäkter
 • Inkassoavgifter flyttas från posterna Ränteintäkter och Övriga rörelseintäkter till posten Provisionsintäkter
 • Påminnelseavgifter flyttas från posten Övriga rörelseintäkter till posten Provisionsintäkter
 • Personalkostnader bryts ut från posten Allmänna administrationskostnader. Resterande kostnader inom posten Allmänna administrationskostnader flyttas till posten Övriga rörelsekostnader
 • Omvärdering av förvärvade förfallna fordringar flyttas från posten Ränteintäkter till posten Kreditförluster, netto
 

Historisk finansiell utveckling baserad på den nya uppställningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även att tillgå på Collectors webbsida collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se
 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.