fredag 16 september, 2016 07:30 | Regulatorisk information

Collector genomför företrädesemission

Läs mer: https://www.collector.se/om-collector/investerare/nyemission

Informationen är sådan som Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 september 2016 kl. 07.30.