torsdag 14 juli, 2022 11:10 | Regulatorisk information

Collector Bank offentliggör tilläggsprospekt

Collector Bank AB (“Collector Bank”) har upprättat ett tilläggsprospekt relaterat till prospektet avseende fusionen mellan Collector AB (publ) och Collector Bank som godkändes och registrerades av Finansinspektionen onsdagen den 20 april 2022 och offentliggjordes samma dag.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Collector AB idag torsdagen den 14 juli 2022 offentliggjorde sin delårsrapport för perioden januari-juni 2022.

Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Collectors hemsida, www.collector.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se