måndag 2 maj, 2022 16:27 | Regulatorisk information

Collector Bank offentliggör tilläggsprospekt

Collector Bank AB (publ) (”Collector Bank”) har upprättat ett tilläggsprospekt relaterat till prospektet avseende fusionen mellan Collector AB och Collector Bank som godkändes och registrerades av Finansinspektionen onsdagen den 20 april 2022 och offentliggjordes samma dag.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Collector AB tisdagen den 26 april offentliggjorde sin delårsrapport för perioden januari-mars 2022.

Tilläggsprospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Collectors hemsida, www.collector.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se