onsdag 20 april, 2022 13:09 | Regulatorisk information

Collector Bank offentliggör prospekt avseende den koncerninterna fusionen med Collector AB

Collector AB (publ) (”Collector AB”) offentliggjorde måndagen den 7 februari 2022 en avsikt att genomföra den koncerninterna fusionen som innebär att Collector Bank AB (”Collector Bank”) absorberar Collector AB. Finansinspektionen har idag onsdagen den 20 april godkänt och registrerat prospektet avseende fusionen som därmed offentliggörs idag. Fusionen planeras att genomföras under andra halvåret 2022.

Collector Bank har tagit fram ett prospekt för upptagandet till handel av aktierna i bolaget i samband med fusionen. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Collectors hemsida www.collector.se från och med idag och kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

 

Den gemensamma fusionsplanen som tagits fram av styrelserna i bolagen och kallelsen till årsstämman i Collector AB som ska fatta beslut om fusionsplanen finns tillgängliga på Collectors hemsida, www.collector.se.

 

I samband med den planerade fusionen kommer de befintliga aktieägarna i Collector AB att erhålla motsvarande antal aktier i Collector Bank. Efter fusionen kommer aktierna i Collector Bank att handlas på Nasdaq Stockholm, aktierna i Collector AB kommer att avnoteras och bolaget kommer att upplösas.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Olsson, CFO

Telefon: +46 73 712 04 46

E-post: peter.olsson@collectorbank.se

 

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se
 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.