måndag 4 juli, 2022 08:00

Collector Bank lanserar utbildningsprogram för små och medelstora företag i Norden

Collector Bank lanserar idag utbildningsprogrammet Corporate Accelerator som riktar sig till små och medelstora företag i Norden. Programmet är en del av Collector Banks satsning på att hjälpa bolag i Norden att vidareutveckla sina verksamheter och därmed bidra till tillväxt i samhället.

Corporate Accelerator är ett fyra dagar långt utbildningsprogram som riktar sig till små och medelstora företag i Norden. Collector Bank har valt ut experter inom områdena innovation, ledarskap och finansiering som tillsammans med rådgivare på Collector Bank kommer att ge bolagen verktyg för att vidareutveckla sina respektive verksamheter. Programmets syfte är att genom ny kunskap och nya nätverk utveckla såväl bolagens verksamheter som deras organisationer. Corporate Accelerator riktar sig till alla typer av branscher och ansökan är öppen mellan 4 juli-25 augusti. Läs mer på www.collector.se/corporate-accelerator/.

Små och medelstora företag bidrar till tillväxt i ekonomin och stödjer ett hållbart och välfungerande finansiellt ekosystem. Idag finns ett finansieringsgap på marknaden mellan mindre aktörer och traditionella storbanker, vilket gör att små och medelstora företag i Norden har utmaningar med att få tillgång till den finansiering som krävs för att utveckla sina verksamheter och bidra till fortsatt tillväxt. Collector Bank specialiserar sig på finansieringslösningar till små och medelstora företag i Norden och vill med initiativet Corporate Accelerator satsa på utveckling och tillväxt för dessa företag.

– Vi är väldigt stolta över att idag kunna lansera Corporate Accelerator. Små och medelstora företag fyller en viktig funktion för fortsatt ekonomisk tillväxt och vi hoppas att initiativet både kommer kunna hjälpa de bolag som deltar och rikta fokus på vikten av små och medelstora företag i Norden i stort, säger Erik Krondahl, General Manager Corporate, Collector Bank.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Krondahl, General Manager Corporate
Telefon: +46 73 712 04 09
E-post: erik.krondahl@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se