tisdag 16 april, 2019 08:15

Collector Bank lanserar inlåningserbjudande i Tyskland

Inlåningserbjudande i euro ska stärka och diversifiera Collector Banks finansiering.

Collector Bank lanserar inlåningserbjudande i Tyskland. För att ta ytterligare steg mot en stärkt och diversifierad finansiering kompletterar Collector Bank sitt erbjudande ytterligare genom inlåning i euro till privatpersoner på den tyska marknaden. Collector får därmed möjlighet att bättre matcha tillgångar mot skulder i samma valutaslag, vilket minskar valutaexponeringen.

Inlåningserbjudandet lanseras i samarbete med Raisin som är den största inlåningsplatsen på den europeiska marknaden. Raisin har sedan 2013 hjälpt cirka 165 000 kunder att placera 11 miljarder euro på konton med konkurrenskraftiga räntor. Läs mer om Raisin på www.raisin.com.

För ytterligare information:

Gustav Ohlsson, Product Manager Savings I Telefon 070-495 37 90 I E-post gustav.ohlsson@collectorbank.se

Adam Norlin Persson, Corporate Communications Manager I Telefon 073-712 06 94 I E-post adam.norlin.persson@collectorbank.se