tisdag 4 juni, 2019 10:00

Collector Bank kommer att låna ut 1 miljard kronor till svenska små och medelstora företag med EU-stöd

GEMENSAMT PRESSMEDDELANDE. Collector Bank kommer att låna ut 1 miljard kronor till svenska små och medelstora företag med EU-stöd
  • Collector Bank får en garanti på 50 procent av en ny låneportfölj på upp till 1 miljard kronor. 
  • Ökad tillgång till finansiering för svenska små och medelstora företag (inklusive startups) till mer fördelaktiga villkor.  
  • Projektet stöds av en EU-budget under Investeringsplanen för Europa (Junckerplanen) och COSMEs lånegarantiprogram. 

Europeiska investeringsfonden (EIF) har undertecknat det första garantiavtalet under COSME i Sverige med Collector Bank. Transaktionen faller inom ”COSMEslånegarantiinstrument” och har uppbackning från Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), som är en central del av Investeringsplanen för Europa. EIF kommer att ställa en garanti om 500 miljoner kronor som gör det möjligt för Collector Bank att ge nya lån till mer fördelaktiga villkor på upp till 1 miljard kronor. Collector Bank har som mål att lansera sitt låneprogram till små och medelstora företag i Finland i slutet av året.  

– Det är ett högt tryck på just företagskrediter och genom samarbetet med EIF får vi möjlighet att låna ut till fler mindre bolag. Att kunna vara med och finansiera småföretagare som utgör tillväxtmotorn i svensk ekonomi känns helt rätt och i linje med Collector Banks ambitioner om att vara en tillmötesgående, kundvänlig och entreprenörsdriven bank. Våra lån ska fortfarande ges ut under kontrollerade former där bolagen måste passera vår kreditscoring utan anmärkningar, säger Martin Nossman.

– Små och medelstora företag samt startupbolag spelar en viktig roll för Sveriges ekonomi.Med detta europeiska stöd kan Collector Bank tillhandahålla mer finansiering till mer fördelaktiga villkor, vilket innebär att dessa mindre företag kommer att få den skjuts de behöver för att utöka sina aktiviteter och skapa arbetstillfällen, säger Europeiska kommissionens vice ordförande, Jyrki Katainen, som är ansvarig för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. 

– Tvärtom vad många tror är tillgången till kapital ett bestående problem över hela kontinenten som även drabbar företag i Sverige. EIF är därför mycket glada över att kunna förena sina krafter med Collector Bank och ge en knuff i riktning mot att mer finansiering ska bli tillgängligt till mer fördelaktiga villkor för svenska små och medelstora företag, tillägger EIF:s VD,Pier Luigi Gilibert. 

Mer specifikt kommer Collector Bank att kunna erbjuda mer fördelaktiga villkor, det vill säga slopa kraven på säkerhet, för de lån banken kommer att ge ut enligt COSME-avtalet med EIF. 

Bakgrundsinformation 

Europeiska investeringsfonden(EIF) ingår i Europeiska investeringsbanken. EIF har som centralt mål att stödja Europas mikro-, små och medelstora företag (SME) genom att hjälpa dem att skaffa finansiering. EIF utformar och utvecklar risk- och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansieringsinstrument som specifikt inriktar sig på detta marknadssegment. I denna roll uppmuntrar EIF EU:s mål att stödja innovationer, forskning och utveckling, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning. 

Collector Bank grundades 1999 och ger krediter till svenska företag. Banken ägs helt av Collector AB, en koncern som tillhandahåller finansiella tjänster, exempelvis betalningslösningar, kredithantering och juridiska tjänster till såväl privatpersoner som företagskunder.

COSME är EU:s program för att stärka företagens, inklusive de små och medelstora företagens, konkurrenskraft. Programmet löper från 2014 till 2020 och har en total budget på 2,3 miljarder euro. Minst 60 procent av programmet ska verka för att underlätta tillgången på finansiering för små och medelstora företag i Europa med hjälp av två finansiella instrument. COSMEs lånegarantiinstrument stödjer garantier och motgarantier till finansinstitut för att hjälpa dem ge fler lån och leasingfinansiering till små och medelstora företag. Faciliteten omfattar även värdepapperisering av de små och medelstora bolagens skuldfinansieringsportföljer. COSME-programmet investerar även via COSMES egetkapitalinstrument för tillväxt, COSME Equity Facility for Growth, i aktiefonder som tillhandahåller riskkapital till små och medelstora företag som främst befinner sig på expansions- och tillväxtstadiet. COSME-programmet bygger på framgångarna hos Ramprogram för konkurrenskraft och innovation (CIP) (2007–2013) som hjälpte till att mobilisera närmare 21 miljarder euro i lån och över 3 miljarder euro i riskkapital till över 384,000 små och medelstora företag i Europa. 

Investeringsplan för Europa – Junckerplanen– fokuserar på att stärka europeiska investeringar för att skapa jobb och tillväxt. Detta sker genom smartare användning av nya och befintliga finansiella resurser, borttagandet av investeringshinder samt synliggörandet av och teknisk assistans till investeringsprojekt. Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) utgör Junckerplanens centrala pelare. Den ger en första-förlustgaranti som låter EIB investera i fler, ofta mer riskabla, projekt. I maj 2019 förväntas projekten och de avtal som godkänts för finansiering enligt EFSI mobilisera 398,6 miljarder i investeringar och stöd till cirka 949 000 små och medelstora företag i alla 28 medlemsstaterna. För att se EFSI:s senaste siffror per sektor och per land, se här, eller se våra Vanliga frågor och svar. 

Presskontakt: 

EIF: Tim Smit, +352 691 286423, t.smit@eib.org 
 

Collector Bank: Adam Norlin Persson, +46 73 712 06 94 Adam.Norlin.Persson@collectorbank.se

Europeiska kommissionen:Siobhán Millbright, +32 460 75 73 61, siobhan.millbright@ec.europa.eu 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.