torsdag 4 juni, 2015 08:30

Collector Bank inleder samarbete med SPP

Collector Bank har slutit samarbetsavtal med SPP Pension och Försäkring AB (SPP) för att bredda sina respektive erbjudanden till företag och privatpersoner. Avtalet innebär att SPP kommer att informera om Collector Banks sparkonton och privatlån på sin hemsida genom att hänvisa intressenter till Collector. Collector i sin tur kommer att informera sina kunder om SPPs erbjudande om tjänstepension samt möjligheten att spara i SPPs investeringssparkonto (ISK).

I Stockholmsregionen startar SPP ett projekt där tjänstepensionskunder intresserade av factoringtjänster och företagslån hänvisas till Collector Bank.

- Våra kunder efterfrågar kompletterande sparformer till sitt befintliga sparande i ISK. Våra företagskunder har ofta ett bredare behov än endast tjänstepensionslösningar och genom samarbetet med Collector kan vi nu bredda och stärka vårt erbjudande till både privatpersoner och företag, säger Sarah McPhee, VD SPP.

- Vi ser fram emot att möta marknaden med ett brett erbjudande av finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Jag är övertygad om att samarbetet skapar nya möjligheter för både Collector och SPP, kommenterar Stefan Alexandersson, VD för Collector.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument och/eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2015 kl. 08.30.