torsdag 18 mars, 2021 08:30

Collector Bank erhåller investment grade rating från Nordic Credit Rating (BBB-, stabila utsikter)

Collector Bank AB, ett helägt dotterbolag till Collector AB, har erhållit en investment grade rating från ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR) med betyget BBB-, stabila utsikter.

Collectors primära finansieringskälla är inlåning från allmänheten. Collector har även upprättat ett MTN-program och ett certifikatprogram med ramar om 5 miljarder kronor vardera i syfte att utöka andelen marknadsbaserad finansiering.

– Fortsatt diversifiering av finansieringen är ett strategiskt fokusområde för Collector. I detta ingår bland annat att bli mer aktiv på obligations- och certifikatmarknaden. Kreditratingen från NCR ger oss bättre förutsättningar att söka ytterligare marknadsfinansiering till attraktiva villkor, säger Peter Olsson, CFO för Collector.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se