torsdag 18 mars, 2021 08:30

Collector Bank erhåller investment grade rating från Nordic Credit Rating (BBB-, stabila utsikter)

Collector Bank AB, ett helägt dotterbolag till Collector AB, har erhållit en investment grade rating från ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR) med betyget BBB-, stabila utsikter.

Collectors primära finansieringskälla är inlåning från allmänheten. Collector har även upprättat ett MTN-program och ett certifikatprogram med ramar om 5 miljarder kronor vardera i syfte att utöka andelen marknadsbaserad finansiering.

– Fortsatt diversifiering av finansieringen är ett strategiskt fokusområde för Collector. I detta ingår bland annat att bli mer aktiv på obligations- och certifikatmarknaden. Kreditratingen från NCR ger oss bättre förutsättningar att söka ytterligare marknadsfinansiering till attraktiva villkor, säger Peter Olsson, CFO för Collector.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se
 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.