torsdag 15 juni, 2017 08:00

Collector Bank emitterar efterställda Tier 2 obligationer om 500 miljoner SEK

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

Collector Bank AB, ett helägt dotterbolag till Collector AB, har emitterat efterställda Tier 2 obligationer om 500 miljoner SEK. Emissionen möttes av ett stort intresse från nordiska institutionella investerare. De efterställda obligationerna emitteras under Collector Banks befintliga MTN-program med ett ramverk om 5 miljarder SEK, löptid på 10 år med första möjliga inlösen efter 5 år och en rörlig ränta om 3m STIBOR + 4.50%.

Carnegie Investment Bank har agerat finansiell rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Grundare och tillförordnad VD I Telefon 070-525 65 80 I E-post lena.apler@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Telefon 070-858 04 53 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Telefon 070-081 81 17 I E-post asa.hillsten@collectorbank.se