fredag 19 augusti, 2022 12:45 | Regulatorisk information

Collector Bank AB (tidigare dotterbolag inom Collector AB-koncernen) publicerar delårsrapport för januari-juni 2022 som avser perioden innan fusionen med Collector AB genomfördes

Collector Bank AB publicerar idag delårsrapport för perioden januari-juni 2022. Collector AB-koncernens delårsrapport för perioden januari-juni 2022 offentliggjordes den 14 juli på collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/.

Den 15 augusti 2022 slutfördes den koncerninterna fusionsprocessen mellan Collector Bank AB och Collector AB. Det innebär att Collector Bank AB från och med den 15 augusti 2022 är det börsnoterade bolaget och att Collector AB har upplösts. Collector Bank AB:s delårsrapport för perioden januari-juni 2022 avser den gamla koncernstrukturen där Collector Bank AB var ett dotterbolag till Collector AB. Framgent kommer endast Collector Bank AB att publicera finansiella rapporter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se


Informationen är sådan som Collector Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2022, kl. 12:45 CEST.
 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.