fredag 30 augusti, 2019 08:30 | Regulatorisk information

Collector Bank AB publicerar delårsrapport

Collector Bank AB, som ingår i Collector AB-koncernen, publicerar idag delårsrapport för januari – juni 2019. Läs mer om moderbolaget Collector AB i koncernens delårsrapport, som offentliggjordes den 18 juli, på collector.se.

Utskriftsvänlig version i pdf-format finns att ladda ner här:https://www.collector.se/globalassets/documents/pdf/investor-relations/2019/collector-bank_interim-report_jan-jun_2019.pdf

Denna information är sådan information som Collector Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 08.15 CET.

För ytterligare information:
Adam Norlin Persson I Corporate Communications Manager I Telefon 073-712 06 94 I E-post adam.norlin.persson@collectorbank.se