onsdag 17 april, 2019 11:30 | Regulatorisk information

Collector Bank AB publicerar årsredovisning

Collector Bank AB, som ingår i Collector AB-koncernen, publicerar idag årsredovisning för 2018. Läs mer om moderbolaget Collector AB i koncernens årsredovisning, som offentliggjordes den 3 april, på collector.se.

Utestående obligationsvolym var vid årsskiftet 1,3 MSEK. 500 MSEK i emitterade obligationer noterade på Nasdaq som sekundär-kapital (Tier 2) och 800 MSEK som Senior Unsecured. Under första kvartalet 2019 emitterades primärkapitaltillskott (AT1) om 500MSEK.  

Utskriftsvänlig version i pdf-format finns att ladda ner här: https://www.collector.se/globalassets/documents/pdf/investerare/2019/CB_AR_2018.pdf 

Årsstämman äger rum torsdagen den 25 april 2019 kl. 15.00 på Collectors huvudkontor, Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg. Fullständiga stämmohandlingar finns på https://www.collector.se/om-collector/arsstamma/ där också anmälan om deltagande kan göras. 

Denna information är sådan som Collector Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2019 kl.11.30CET. Börsen: Tickerkod COLL 

För ytterligare information:
Adam Norlin Persson I Corporate Communications Manager I Telefon 073-712 06 94 I E-post adam.norlin.persson@collectorbank.se

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.