onsdag 29 maj, 2019 12:00 | Regulatorisk information

Collector Bank AB offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

Collector Bank AB ("Bolaget") emitterade primärkapitaltillskott om 500 000 000 SEK den 28 mars 2019 på den svenska obligationsmarknaden. Instrumentet har en evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år, en temporär nedskrivningsstruktur och belöper med ränta om STIBOR + 8,00 procent.

Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.collector.se/om-collector/investerare/)webbplatser.

Informationen är sådan som Collector Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj, 2019, kl. 12:30.

För ytterligare information, var god kontakta:

Martin Nossman, CEO på Collector Bank AB

Telefon: +46 703 30 26 75
E-post: martin.nossman@collectorbank.se

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.