fredag 22 mars, 2019 17:45 | Regulatorisk information

COLLECTOR BANK AB GENOMFÖR FRAMGÅNGSRIKT EMISSION AV PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL) Collector Bank AB ("Collector") har framgångsrikt emitterat primärkapitaltillskott om 500 miljoner SEK. Instrumentet har en evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år, en temporär nedskrivningsstruktur och belöper med ränta om 3 månader STIBOR + 8,00 %. Instrumentet kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Som kommunicerades 11 mars 2019 har Collector undersökt möjligheten att emittera primärkapitaltillskott. Emissionen har genomförts framgångsrikt och kommer stärka såväl Collectors primärkapitalrelation som total kapitalrelation. Emissionen möttes av ett stort intresse från både institutionella och privata investerare, primärt baserade i Sverige. 

SEB och Nordea har agerat rådgivare vid transaktionen. Roschier har agerat legala rådgivare.

För ytterligare information:

Martin Nossman I CEO I Telefon +46 70 330 26 75 I E-post martin.nossman@collectorbank.se 

Magnus Erkander Itf CFO I Telefon +46 70 493 08 00 | E-post magnus.erkander@collectorbank.se 

Informationen är sådan som Collector Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars, 2019, kl. 17:45. 

Arrangörernas målmarknad är professionella kunder och jämbördiga motparter (alla distributionskanaler). 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.