tisdag 28 mars, 2023 17:59

Collector Bank AB föreslår ändring av bolagsnamn till Norion Bank AB och tydliggör sitt kunderbjudande

I kallelsen till bolagsstämman som kommer att hållas den 4 maj 2023 föreslår styrelsen för Collector Bank AB att bolagsnamnet ska ändras från Collector Bank AB till Norion Bank AB. Förslaget speglar bolagets strategiska förändringsresa från digital utmanare till en nordisk finansieringsbank med tre affärsområden. Förslaget innebär även att kunderbjudandet tydliggörs då verksamheten kommer att bedrivas genom tre varumärken: Norion Bank, Collector och Walley. Ändringen av bolagsnamnet är villkorad av godkännanden av bolagsstämman, Finansinspektionen och Bolagsverket.

Sedan 2019 har Collector Bank genomgått en strategisk förändringsresa som har inneburit en renodling av produktutbudet med tydligt fokus på balanserad och lönsam tillväxt. Collector Bank är idag en affärsnära nordisk bank som levererar finansieringstjänster till medelstora företag och fastighetsbolag, privatpersoner och handlare. Verksamheten är indelad i tre tydliga affärsområden: Företag & Fastigheter, Privat och Payments.

Det föreslagna namnbytet innebär att bolaget avser att byta namn från Collector Bank AB till Norion Bank AB. Förslaget innebär även att Företag & Fastigheter kommer att verka under varumärket Norion Bank, medan Privat och Payments fortsatt kommer att bedrivas under varumärkena Collector och Walley. Således speglar det föreslagna namnbytet bolagets strategiska riktning samtidigt som varje affärsområde förses med ett eget varumärke.

– Vi är nöjda med den strategiska förändringsresa vi har gjort under de senaste åren. Collector Bank har gått från att vara en digital nischbank med hög tillväxt till en stabil och fokuserad finansieringsbank med god lönsamhet och en mer balanserad syn på risk. Vårt mål med ett nytt bolagsnamn och varumärke är att både förstärka vår position och tydliggöra vårt kunderbjudande, säger Martin Nossman, VD för Collector Bank.

Företag & Fastigheter har drivit bolagets lönsamma tillväxt de senaste åren och dess andel av bankens totala lånebok uppgick till 67% vid slutet av 2022 jämfört med 47% vid slutet av 2019. Collector Bank har en attraktiv positionering som finansieringsbank med renodlat fokus på medelstora företag och fastighetsbolag i Norden. Marknaden som bolaget verkar på är stor och Collector Bank har en unik position som ett komplement till de större bankerna genom att vara en av få aktörer som kan erbjuda företags- och fastighetskrediter i storleken 30-300 MSEK.

Innan förändringsresan inleddes stod Privat för den primära tillväxten och Collector Bank var vid den tidpunkten främst en konsumentlånebank. Under de senaste åren har Privats lånebok minskat, både i absoluta och relativa tal, då fokus har varit att prioritera ökad lönsamhet framför volymtillväxt samt att säkerställa sund och hållbar kreditgivning. Arbetet med att öka lönsamheten är långsiktigt och fortlöper väl. Privat uppgick till 25% av bankens totala lånebok vid slutet av 2022.

Payments har uppvisat god lönsam tillväxt under de senaste åren. Sedan september 2021 bedrivs verksamheten under varumärket Walley som är en ledande aktör inom betal- och checkoutlösningar i Norden. Payments uppgick till 6% av bankens totala lånebok vid slutet av 2022.

Den föreslagna bolagsnamns- och varumärkesändringen innebär följande:

 • Det noterade bolagets namn kommer att ändras från Collector Bank AB till Norion Bank AB
 • Företag & Fastigheter kommer att bedrivas under varumärket Norion Bank
 • Privat kommer fortsatt att bedrivas under varumärket Collector
 • Payments kommer fortsatt att bedrivas under varumärket Walley


Det föreslagna namnbytet skapar ökad tydlighet då varje affärsområde förses med ett eget varumärke och syftar till att ge de bästa förutsättningarna för samtliga affärsområden. Nedan syns den föreslagna strukturen.

 

 

Efter att godkännanden har erhållits kommer koncernens primära webbsida att vara norionbank.se, vilket även kommer att vara webbsidan som presenterar varumärket Norion Bank. Varumärket Collector kommer fortsatt att presenteras genom collector.se och varumärket Walley genom walley.se. Bolagsstrukturen och verksamheten kommer förbli oförändrade då verksamheten fortsatt kommer att bedrivas inom Norion Bank AB-koncernen som i sin tur primärt bedrivs genom bolaget Norion Bank AB.

Förslaget är villkorat godkännande från Collector Banks aktieägare på bolagsstämman som hålls den 4 maj 2023 samt godkännanden från Finansinspektionen och Bolagsverket.

Preliminär tidsplan

 • 4 maj: Bolagsstämman tar beslut om ändring av bolagsordningen där det nya bolagsnamnet framgår, punkt 19 i stämmokallelsen
 • 5 september: Officiell ändring av bolagsnamnet och lansering av det nya varumärket Norion Bank


Vid godkännande från samtliga parter planeras bolagets aktieticker på Nasdaq Stockholm att ändras från ’COLL’ till ’NORION’. Tickers för bolagets utestående obligationer kommer också att förändras. ISIN-koden för bolagets aktie (SE0017831795) respektive bolagets organisationsnummer (556597-0513) kommer inte att förändras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Nossman, VD
Telefon: +46 70 330 26 75
E-post: martin.nossman@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.