fredag 27 augusti, 2021 08:00 | Regulatorisk information

Collector Bank AB (dotterbolag inom Collector AB-koncernen) publicerar delårsrapport för januari-juni 2021

Collector Bank AB publicerar idag delårsrapport för perioden januari–juni 2021. Collector AB-koncernens delårsrapport för perioden januari–juni 2021, där Collector Bank AB ingår, offentliggjordes den 15 juli på collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021, kl. 08:00 CET.