torsdag 24 februari, 2022 08:00 | Regulatorisk information

Collector Bank AB (dotterbolag inom Collector AB-koncernen) publicerar bokslutskommuniké för 2021

Collector Bank AB publicerar idag bokslutskommuniké för perioden januari-december 2021. Collector AB-koncernens bokslutskommuniké för 2021, där Collector Bank AB ingår, offentliggjordes den 9 februari på collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se