tisdag 6 april, 2021 08:30 | Regulatorisk information

Collector Bank AB (dotterbolag inom Collector AB-koncernen) publicerar årsredovisning för 2020

Collector Bank AB publicerade idag årsredovisningen för 2020 på collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information. Collector AB-koncernens årsredovisning för 2020, där Collector Bank AB ingår, offentliggjordes den 6 april på samma webbsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se


Informationen är sådan som Collector Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2021, kl. 08:30 CET.