torsdag 23 april, 2020 08:00 | Regulatorisk information

Collector Bank AB (dotterbolag inom Collector AB-koncernen) publicerar årsredovisning för 2019

Collector Bank AB publicerade idag årsredovisningen för 2019 på collector.se. Collector AB-koncernens årsredovisning för 2019, där Collector Bank AB ingår, offentliggjordes den 2 april på collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2020, kl. 08:00 CET.