torsdag 10 september, 2020 12:15 | Regulatorisk information

Collector avyttrar Collector Ventures

Collector AB ("Collector") har ingått avtal om att avyttra hela sitt innehav i Collector Ventures 1 Kommanditbolag ("Collector Ventures"), som bedriver Collectors investeringsverksamhet med fokus på fintech, till NFT Ventures för 330 miljoner kronor på skuldfri basis. Transaktionen förväntas genomföras under det första kvartalet 2021.

Collector Ventures grundades 2016 tillsammans med NFT Ventures i syfte att göra investeringar i fintech-bolag. Sedan starten har Collector Ventures investerat i 28 bolag och genomfört två avyttringar. Investeringsverksamheten ingår i Collectors Företagssegment.

Köpeskillingen uppgår till 330 miljoner kronor på skuldfri basis och finansieras delvis av ett lån från Collector Bank AB på marknadsmässiga villkor. Bokfört värde för Collector Ventures uppgick per den 30 juni 2020 till 321 MSEK. Avyttringen förväntas ha en marginell påverkan på Collectors resultat och finansiella ställning. Transaktionen är villkorad av godkännande från Finansinspektionen avseende ägar- och ägarledningsprövningar i vissa av Collector Ventures portföljbolag. Transaktionen förväntas genomföras under det första kvartalet 2021 så snart sådana godkännanden har erhållits från Finansinspektionen.

– Collector Ventures har vuxit till en stor verksamhet med 26 portföljbolag och det är nu dags att stå på egna ben. Vi är glada över att NFT Ventures som medgrundare till verksamheten tar över som helägare för att fortsätta denna utvecklingsresa. Avyttringen av Collector Ventures är ett led i renodlingen av Collector. Framåt fortsätter vi fokusera på vår kärnverksamhet och att öka lönsamheten, säger Martin Nossman, VD för Collector.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 september 2020, kl. 12:15 CET.
 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.