onsdag 8 februari, 2017 14:05

Collector avser att emittera obligationer i SEK

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ.) (Nasdaq Stockholm: COLL). Collector avser att emittera obligationer i SEK

Collector Bank AB (publ) (”Collector Bank”), ett helägt dotterbolag till Collector AB (publ), har engagerat Nordea Markets som Sole Bookrunner att arrangera möten med obligationsinvesterare med start omkring den 15 februari 2017.

En SEK-denominerad icke efterställd och icke säkerställd kapitalmarknadstransaktion med tre års löptid kommer att följa, med förbehåll för rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av Collector Bank.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Grundare & Styrelseordförande Collector I Tel +46 70-525 65 80 I lena.apler@collectorbank.se 
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Telefon +46 10 161 00 00 I pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Tel +46 70-081 81 17 I asa.hillsten@collectorbank.se