torsdag 29 mars, 2018 11:30 | Regulatorisk information

Collector AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) Nasdaq Stockholm: COLL. Collectors årsredovisning på svenska för 2017 har idag publicerats på collector.se

Årsredovisningen görs i två olika versioner och format:

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas vara klar under vecka 14.

Årsstämman äger rum tisdagen den 24 april 2018 kl.15.00 på Collectors huvudkontor, Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg. Fullständiga stämmohandlingar finns på www.collector.se/om-collector/investerare/ där också anmälan om deltagande kan göras.

För ytterligare information:
Clara Bolinder-Lundberg, IR Manager I Telefon 070-719 84 43 I E-post clara.bolinderlundberg@collectorbank.se

Denna information är sådan som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 kl.11.30 CET. Börsen: Tickerkod COLL