torsdag 29 mars, 2018 11:30 | Regulatorisk information

Collector AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) Nasdaq Stockholm: COLL. Collectors årsredovisning på svenska för 2017 har idag publicerats på collector.se

Årsredovisningen görs i två olika versioner och format:

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas vara klar under vecka 14.

Årsstämman äger rum tisdagen den 24 april 2018 kl.15.00 på Collectors huvudkontor, Lilla Bommens Torg 11 i Göteborg. Fullständiga stämmohandlingar finns på www.collector.se/om-collector/investerare/ där också anmälan om deltagande kan göras.

För ytterligare information:
Clara Bolinder-Lundberg, IR Manager I Telefon 070-719 84 43 I E-post clara.bolinderlundberg@collectorbank.se

Denna information är sådan som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 kl.11.30 CET. Börsen: Tickerkod COLL 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.