fredag 12 februari, 2021 07:30 | Regulatorisk information

Bokslutskommuniké januari-december 2020

Collector AB publicerar bokslutskommuniké för perioden januari-december 2020.

FJÄRDE KVARTALET 2020 (JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2019)

 • Låneportföljen uppgick till 31 828 MSEK (29 880)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 558 MSEK (652) och periodens rörelseintäkter är ojusterade (510)
 • K/I-talet uppgick till 38,6% (61,7) och periodens K/I-tal är ojusterat (46,0)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 343 MSEK (250) och periodens resultat före kreditförluster är ojusterat (276)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,7% (12,3) och periodens kreditförlustnivå är ojusterad (1,7). Ändrade antaganden för kreditförlustreserveringar sedan 1 januari 2020 påverkar jämförbarheten
 • Rörelseresultatet uppgick till 132 MSEK (-680) och periodens rörelseresultat är ojusterat (145)
 • Periodens resultat uppgick till 95 MSEK (-489) och resultat per aktie uppgick till 0,46 SEK (-4,76)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,7% (10,3) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,8% (13,3)
 

JANUARI-DECEMBER 2020 (JÄMFÖRT MED JANUARI-DECEMBER 2019)

 • Låneportföljen uppgick till 31 828 MSEK (29 880)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 2 119 MSEK (2 193) och periodens rörelseintäkter är ojusterade (2 050)
 • K/I-talet uppgick till 40,9% (47,4) och justerat K/I-tal uppgick till 40,1% (42,5)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 1 254 MSEK (1 153) och justerat resultat före kreditförluster uppgick till 1 269 MSEK (1 179)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,8% (4,3) och justerad kreditförlustnivå uppgick till 2,6% (1,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till 395 MSEK (-52) och justerat rörelseresultat uppgick till 460 MSEK (773)
 • Periodens resultat uppgick till 291 MSEK (-8) och resultat per aktie uppgick till 1,47 SEK (-0,08)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,7% (10,3) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,8% (13,3)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020
 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Avyttringen av Collector Ventures slutfördes den 11 februari 2021
 

TELEFONKONFERENS

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 12 februari kl. 09:00 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 558 359 eller +44 3333 009 264. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q4-2020.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021, kl. 07:30 CET.
 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.