torsdag 13 februari, 2020 07:36 | Regulatorisk information

Bokslutskommuniké januari-december 2019

Collector AB publicerar bokslutskommuniké för perioden januari-december 2019.

FJÄRDE KVARTALET 2019 (JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2018)

 • Låneportföljen ökade med 14% till 29 880 MSEK (26 104)
 • Rörelseintäkterna ökade med 19% till 671 MSEK (563)
 • K/I-talet uppgick till 62,8% (43,4)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 12,3% (2,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -680 MSEK (191) och justerat rörelseresultat uppgick till 145 MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -489 MSEK (154)
 • Resultat per aktie uppgick till -4,76 SEK (1,50)


JANUARI–DECEMBER 2019 (JÄMFÖRT MED JANUARI–DECEMBER 2018)

 • Låneportföljen ökade med 14% till 29 880 MSEK (26 104)
 • Rörelseintäkterna ökade med 20% till 2 260 MSEK (1 883)
 • K/I-talet uppgick till 48,4% (45,8)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 4,4% (1,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till -52 MSEK (721) och justerat rörelseresultat uppgick till 751 MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -8 MSEK (566)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (5,51)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019


SIGNIFIKANTA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Extra kreditförlustreservering om 800 MSEK
 • Nedskrivning av aktiverade IT-investeringar om 150 MSEK
 • Avyttringen av Colligent Inkasso AB slutfördes


HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Collector offentliggjorde den 21 januari 2020 avsikten att genomföra en garanterad företrädesemission om cirka 1 000 MSEK under det första kvartalet 2020 i syfte att stärka bolagets kapitalbas. Collector offentliggjorde även avsikten att avyttra Collector Ventures, bolagets investeringsverksamhet med fokus på fintech, under 2020.


TELEFONKONFERENS

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska den 13 februari kl. 09:00 CET där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 558 368 eller +44 3333 009 262. Växeln öppnar kl. 08:55 CET. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q4-2019.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se

 

Informationen är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020, kl. 07:30 CET.

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.