tisdag 12 februari, 2019 08:15 | Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2018

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

JANUARI–DECEMBER 2018 (jämfört med JANUARI–DECEMBER 2017) 

 •  Intäkterna ökade med 20 % och uppgick till 2 321 MSEK (1 933)
 • Resultat efter skatt (EAT) före extra reservering i enlighet med IFRS 9 ökade med 17 % och uppgick till 602 MSEK (517)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 10 % och uppgick till 566 MSEK (517)
 • Avkastning på eget kapital (RoE) var 17,6 % (18,1) 
 • Resultat per aktie ökade till 5,51 SEK (5,03)
 • God volymtillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 26 104 MSEK (19 507) +34 % 
 • Stark tillväxt för samtliga produkter inom företagssegmentet
 • Förvärv stärker positionen inom paymentssegmentet 
 • God tillväxt på privatlån
 • Martin Nossman tillträdde som VD i augusti 2018 

FJÄRDE KVARTALET 2018 (JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2017) 

 • Intäkterna ökade med 30 % och uppgick till 690 MSEK (530)
 • Resultat efter skatt (EAT) före extra reservering i enlighet med IFRS 9 ökade med 48 % och uppgick till 191 MSEK (129)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 20 % och uppgick till 154 MSEK (129)
 • Resultat per aktie ökade till 1,50 SEK (1,26)
 • K/I-tal 0,43 (0,49)
 • Tillväxt med 3,0 MDSEK i kvartalet, både genom förvärv och tillväxt i underliggande affär
 • God tillväxt inom företagssegmentet
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 vilket är i linje med
  fastslagen utdelningspolicy

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska idag den 12 februari kl. 10.00 där CEO Martin Nossman & tf CFO Magnus Erkander presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på
+46 8 505 583 54 eller +44 333 300 9269. Växeln öppnar kl. 09.55. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/
collector-q4-2018

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig före presentationen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand.

För ytterligare information:
Magnus Erkander, tf CFO & IR-manager I Telefon +46 70 493 08 00 I E-post magnus.erkander@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.