tisdag 12 februari, 2019 08:15 | Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2018

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

JANUARI–DECEMBER 2018 (jämfört med JANUARI–DECEMBER 2017) 

 •  Intäkterna ökade med 20 % och uppgick till 2 321 MSEK (1 933)
 • Resultat efter skatt (EAT) före extra reservering i enlighet med IFRS 9 ökade med 17 % och uppgick till 602 MSEK (517)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 10 % och uppgick till 566 MSEK (517)
 • Avkastning på eget kapital (RoE) var 17,6 % (18,1) 
 • Resultat per aktie ökade till 5,51 SEK (5,03)
 • God volymtillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 26 104 MSEK (19 507) +34 % 
 • Stark tillväxt för samtliga produkter inom företagssegmentet
 • Förvärv stärker positionen inom paymentssegmentet 
 • God tillväxt på privatlån
 • Martin Nossman tillträdde som VD i augusti 2018 

FJÄRDE KVARTALET 2018 (JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2017) 

 • Intäkterna ökade med 30 % och uppgick till 690 MSEK (530)
 • Resultat efter skatt (EAT) före extra reservering i enlighet med IFRS 9 ökade med 48 % och uppgick till 191 MSEK (129)
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 20 % och uppgick till 154 MSEK (129)
 • Resultat per aktie ökade till 1,50 SEK (1,26)
 • K/I-tal 0,43 (0,49)
 • Tillväxt med 3,0 MDSEK i kvartalet, både genom förvärv och tillväxt i underliggande affär
 • God tillväxt inom företagssegmentet
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 vilket är i linje med
  fastslagen utdelningspolicy

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska idag den 12 februari kl. 10.00 där CEO Martin Nossman & tf CFO Magnus Erkander presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på
+46 8 505 583 54 eller +44 333 300 9269. Växeln öppnar kl. 09.55. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/
collector-q4-2018

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig före presentationen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand.

För ytterligare information:
Magnus Erkander, tf CFO & IR-manager I Telefon +46 70 493 08 00 I E-post magnus.erkander@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL