fredag 9 februari, 2018 08:15 | Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2017

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL

JANUARI–DECEMBER 2017 (JÄMFÖRT MED JANUARI–DECEMBER 2016)

 •  Intäkterna ökade med 28 % och uppgick till 1 933 MSEK (1 513)
 •  Resultat efter skatt (EAT) ökade med 28 % och uppgick till 517 MSEK (405)
 •  Avkastning på eget kapital (RoE) var 18 % (20)
 •  Resultat per aktie ökade till 5,03 SEK (4,09)
 •  Stark volymtillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 19 507 MSEK (13 242) +47 %
 •  Fortsatt stark tillväxt för Fastighetskrediter, Factoring & företagskrediter och Privatlån
 •  Kreditförlustnivå om 1,1 % (1,1)
 •  Liza Nyberg tillträdde som VD i september 2017
 •  Maria Lykken Ljungdahl ny CFO från oktober 2017
 •  Lansering av Spira-appen som förenklar sparandet i aktier
 •  Diversifiering av finansieringsstrukturen genom MTN-program (ramverk 5 000 MSEK),
  emittering av obligationslån (800 MSEK) och Tier 2 obligationslån (500 MSEK),
  samt konvertibelt förlagslån om 100 MSEK

FJÄRDE KVARTALET (JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2016) 

 •  Intäkterna ökade med 23 % och uppgick till 530 MSEK (431)
 •  Resultat efter skatt (EAT) ökade med 8 % och uppgick till 129 MSEK (120)
 •  Resultat per aktie ökade till 1,26 SEK (1,17)
 •  Stark tillväxt inom Factoring & företagskrediter
 •  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 vilket är i linje med fastslagen utdelningspolicy

Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/

En telefonkonferens kommer att hållas på svenska idag den 9 februari kl. 10.00 där VD Liza Nyberg presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på + +46 856 642 664 eller +44 203 008 9810. Växeln öppnar kl. 09.55.

Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q4-2017.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig före presentationen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand.


För ytterligare information:
Clara Bolinder-Lundberg, IR Manager I Telefon 070-719 84 43 I E-post clara.bolinderlundberg@collectorbank.se


Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL