torsdag 9 februari, 2017 08:15 | Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2016

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL)

JANUARI–DECEMBER 2016 (JÄMFÖRT MED JANUARI–DECEMBER 2015)

 •  Intäkterna ökade med 27 % och uppgick till 1 513 MSEK (1 187)
 •  Resultat efter skatt (EAT) ökade med 42 % och uppgick till 405 MSEK (286)
 •  Avkastning på eget kapital (RoE) var 20 % (21)
 •  Resultat per aktie ökade till 4,25 SEK (3,16)
 •  Fortsatt stark tillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 13 242 MSEK (8 697) +52%
 •  Kreditförlusterna minskade till 1,1 % (1,3) 

FJÄRDE KVARTALET (JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2015)

 •  Intäkterna ökade med 31 % och uppgick till 431 MSEK (330)
 •  Resultat efter skatt ökade med 31 % och uppgick till 120 MSEK (91)
 •  Resultat per aktie ökade till 1,18 SEK (0,98)
 •  Tecknade finansieringsavtal med Rossignol. Beräknad volym uppgår till ca 1 200 MSEK
 •  Tecknade nytt factoring- och lagerfinansieringsavtal med Office Depot
 •  Lanserade en ny digital företagsprodukt – Reverse Factoring 
 •  Investerade i BetterWealth och Wint via Collector Ventures
 •  Investerade i Matspar.se och Mr.Shoebox via Collector Ventures
 •  Inledde samarbete med belöningsappen Wrapp vid kortköp
 •  Lanserade digital B2B betallösning
 •  Fulltecknad företrädesemission genomförd med 9 335 000 i ökat antal aktier
 •  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 vilket är i linje med fastslagen utdelningspolicy 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 •  Collector flyttar upp till Nasdaq Stockholm, Large Cap-segment 
 •  Investerade i Nordkap via Collector Ventures 
 •  Collector Bank AB (publ) har upprättat ett MTN-program om 5 000 MSEK och offentliggjort prospekt 
 •  Collector Bank AB (publ) avser att emittera obligationer i SEK 

Läs mer på https: https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/ 

Presentation för investerare, analytiker och media
En telefonkonferens med möjlighet att ställa frågor kommer att hållas idag den 9 februari kl. 10.30 där styrelseordförande Lena Apler och CFO Pia-Lena Olofsson presenterar rapporten. Telefonkonferensen hålls på svenska och kommer att sändas live på www.financialhearings.com: https://wonderland.videosync.fi/collector-q4-report-2016 

För att ringa in till telefonkonferensen: +46 8 5664 2694 eller +44 20 3008 9802. Växeln öppnar kl. 10.25. 


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Apler, Styrelseordförande Collector I Telefon 070-525 65 80 I E-post lena.apler@collectorbank.se
Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Telefon 070-858 04 53 I E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se
Åsa Hillsten, CCO & IR Collector I Telefon 070-081 81 17   I E-post asa.hillsten@collectorbank.se

Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL