torsdag 11 februari, 2016 08:15

Bokslutskommuniké 2015

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL).

Helår 2015 (jämfört med helår 2014)

 • Intäkterna ökade med 30 % och uppgick till 1 187 MSEK (916)
 • Resultat efter skatt (EAT) förbättrades med 52 % och uppgick till 286 MSEK (188)
 • Avkastning på eget kapital (RoE) var 21 % (23)
 • Resultat per aktie ökade till 3,16 SEK (2,35)
 • Starkast intäktstillväxt inom Betallösningar, Fastighetskrediter och Privatlån
 • Stark tillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 8 697 MSEK (5 649) +54 %
 • Positiv utveckling av kreditförluster 1,3 % (1,4)
 • Collectors aktie (”COLL”) noterades på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan i juni 2015
 • Collector fick banktillstånd i maj 2015
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2015 vilket är i linje med fastslagen utdelningspolicy

Fjärde kvartalet 2015 (jämfört med fjärde kvartalet 2014)

 • Intäkterna ökade med 20 % och uppgick till 330 MSEK (275). Justerat på grund av förfinad periodisering skulle tillväxten fjärde kvartalet vara cirka 27 %
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 52 % och uppgick till 91 MSEK (60)
 • Resultat per aktie ökade till 0,98 SEK (0,70)
 • Factoringavtal tecknat med Valora International AG. Kredit om 800 MSEK motsvarande
  fakturavolym på ca 5 000 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Fulltecknad emission om 500 MSEK inom certifikatprogram
 • Etablering av Fastighetskrediter i Finland

Presentation för investerare, analytiker och media

En direktsänd webcast/telefonkonferens hålls den 11 februari, 2016 kl. 12.00 (CET) på Operaterrassen i Stockholm där CEO Stefan Alexandersson och CFO Pia-Lena Olofsson presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och visas även via webcast i realtid på www.collector.se. För att deltaga i telefonkonferensen ring +46 8 566 426 63.

Läs hela rapporten på https://www.collector.se/investerare/finansiell-information/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson,CEO Collector I Telefon 070-607 38 87 I E-post stefan.alexandersson@collectorbank.se
Clara Bolinder Lundberg, IR Manager Collector I Telefon 070-719 84 43 I E-post clara.bolinderlundberg@collectorbank.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2016 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält
 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Obligatoriskt fält

 • Ej giltig epostadress.