torsdag 11 februari, 2016 08:15

Bokslutskommuniké 2015

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL).

Helår 2015 (jämfört med helår 2014)

 • Intäkterna ökade med 30 % och uppgick till 1 187 MSEK (916)
 • Resultat efter skatt (EAT) förbättrades med 52 % och uppgick till 286 MSEK (188)
 • Avkastning på eget kapital (RoE) var 21 % (23)
 • Resultat per aktie ökade till 3,16 SEK (2,35)
 • Starkast intäktstillväxt inom Betallösningar, Fastighetskrediter och Privatlån
 • Stark tillväxt med ökad kvalitet i kreditstocken, 8 697 MSEK (5 649) +54 %
 • Positiv utveckling av kreditförluster 1,3 % (1,4)
 • Collectors aktie (”COLL”) noterades på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan i juni 2015
 • Collector fick banktillstånd i maj 2015
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2015 vilket är i linje med fastslagen utdelningspolicy

Fjärde kvartalet 2015 (jämfört med fjärde kvartalet 2014)

 • Intäkterna ökade med 20 % och uppgick till 330 MSEK (275). Justerat på grund av förfinad periodisering skulle tillväxten fjärde kvartalet vara cirka 27 %
 • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 52 % och uppgick till 91 MSEK (60)
 • Resultat per aktie ökade till 0,98 SEK (0,70)
 • Factoringavtal tecknat med Valora International AG. Kredit om 800 MSEK motsvarande
  fakturavolym på ca 5 000 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Fulltecknad emission om 500 MSEK inom certifikatprogram
 • Etablering av Fastighetskrediter i Finland

Presentation för investerare, analytiker och media

En direktsänd webcast/telefonkonferens hålls den 11 februari, 2016 kl. 12.00 (CET) på Operaterrassen i Stockholm där CEO Stefan Alexandersson och CFO Pia-Lena Olofsson presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och visas även via webcast i realtid på www.collector.se. För att deltaga i telefonkonferensen ring +46 8 566 426 63.

Läs hela rapporten på https://www.collector.se/investerare/finansiell-information/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Alexandersson,CEO Collector I Telefon 070-607 38 87 I E-post stefan.alexandersson@collectorbank.se
Clara Bolinder Lundberg, IR Manager Collector I Telefon 070-719 84 43 I E-post clara.bolinderlundberg@collectorbank.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2016 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL