måndag 7 mars, 2016 10:00 | Regulatorisk information

Azita Shariati och Cecilia Lager föreslås till Collectors styrelse

Göteborg, Sverige – Collector AB (publ) (Nasdaq Stockholm: COLL). Valberedningen i Collector AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman omval av styrelseordförande Lena Apler och ledamöterna Erik Selin, Christoffer Lundström och Vilhelm Schottenius. Valberedningen i Collector föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter. Ledamöterna Helena Levander, Claes Kinell och Johannes Nyberg har avböjt omval. Till nya ledamöter föreslås Azita Shariati och Cecilia Lager.

Azita Shariati har sedan 1998 haft ledande befattningar inom Sodexo och är sedan 2014 dess VD för verksamheterna i Sverige och Danmark. Bolaget omsätter 3,5 miljarder och har 8000 anställda. Azita har bred erfarenhet inom tjänstesektorn och är ordförande i Almegas serviceföretag. 2015 utsågs Azita till Näringslivets mäktigaste kvinna i Sverige.

”Jag är oerhört glad och stolt över att få förtroendet att ingå i Collectors styrelse. Collector är ett unikt, väl positionerat företag inom ett område med stor utvecklingspotential under de närmaste åren. Jag ser fram emot att vara en del av den ledande digitala nischbanken i Norden.” Azita Shariati

Cecilia Lager har mångårig erfarenhet från finanssektorn, strategisk utveckling och transformation samt marknad och kommunikation. Cecilia är idag främst verksam som styrelseledamot och har haft ledande befattningar på bland annat ABB, Sapa, SEB och Alecta. Hon är bland annat styrelseledamot i Elanders AB, Cinnober Financial Technology AB, Navigera AB (ordf), Intellecta och Altor Fund Manager AB.

"Collector är annorlunda på bankmarknaden. Ett etablerat bolag, ett högpresterande bolag, som i sina gener har att tänka flerdimensionellt. Att bidra till Collectors framtida utveckling är något jag ser mycket fram emot." Cecilia Lager

Valberedningen i Collector är sammansatt enligt följande

  • Erik Selin, (valberedningens ordförande & sammankallande) företräder Fastighets AB Balder
  • Lena Apler, (styrelseordförande), företräder eget innehav och närståendes innehav
  • Rolf Lundström, företrädare för StrategiQ Capital och Provobis
  • Fabian Hielte, företrädare för Ernström Kapitalpartner

Valberedningens fullständiga förslag till Collectors årsstämma som kommer att äga rum onsdagen den 28 april kommer att anges i kallelsen till årsstämman den 23 mars 2016. Kallelsen kommer att finnas tillgänglig på www.collector.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Selin, valberedningens ordförande & sammankallande I Telefon +46 70-6 07 47 90 I E-post erik.selin@balder.se
Lena Apler, styrelseordförande I Telefon +46 70-5 25 65 80 I E-post lena.apler@collectorbank.se

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2016 kl. 10.00 CET. Börsen: Tickerkod COLL

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.