torsdag 11 februari, 2021 16:21

Avyttringen av Collector Ventures har slutförts

Collector AB ("Collector") ingick den 10 september 2020 avtal om att avyttra hela sitt innehav i Collector Ventures 1 Kommanditbolag ("Collector Ventures"), som bedriver Collectors investeringsverksamhet med fokus på fintech, till NFT Ventures för 330 miljoner kronor på skuldfri basis. Transaktionen krävde godkännanden från Finansinspektionen som nu har erhållits och transaktionen har slutförts.

Collector Ventures grundades 2016 tillsammans med NFT Ventures i syfte att göra investeringar i fintech-bolag. Sedan starten har Collector Ventures investerat i 28 bolag och genomfört två avyttringar. Investeringsverksamheten ingick i Collectors Företagssegment.

Köpeskillingen uppgick till 330 miljoner kronor på skuldfri basis och finansieras delvis av ett lån från Collector Bank AB på marknadsmässiga villkor. Avyttringen medför endast en marginell påverkan på Collectors resultat och finansiella ställning.

– Vi är glada över att NFT Ventures som medgrundare till verksamheten nu har tagit över som helägare för att fortsätta dess utvecklingsresa. Avyttringen av Collector Ventures är ett led i renodlingen av Collector. Framåt fortsätter vi fokusera på vår kärnverksamhet och att öka lönsamheten, säger Martin Nossman, VD för Collector.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se

Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se
 

Presskontakter

Madeleine Mörch 
Head of IR & Communications 

Lilla Bommens Torg 11 
411 04 Göteborg

Om Collector Bank

Collector är en börsnoterad bank som är specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Läs mer om Collector

Prenumerera
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält
  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Obligatoriskt fält

  • Ej giltig epostadress.