VVS och Bad byter till Collector – “Möter våra kunders behov”

VVS och Bad byter betallösning till Collector för att stärka kundrelationerna och möta olika kundgruppers önskemål av betalalternativ. “Vi har en stor, varierad kundgrupp som ställer olika krav på betalsätt, något som Collector kunde matcha väl” säger Stefan Lundström, Sverigechef på VVS och Bad.VVS och Bad är en av Nordens största e-handelsbutiker
inom VVS-produkter och erbjuder ett stort sortiment till både privat- och företagskunder. Med ett stort kundfokus har man högsta prio när det gäller att möta behoven hos såväl hemmafixaren som byggföretag och fastighetsägare av olika storlekar. Att kunna erbjuda olika betalsätt är en avgörande del i köpbeslutet, vilket Collector kunde matcha väl.

– Den främsta orsaken till bytet var för att kunna möta konsumenternas ökande efterfrågan på fler betalsätt, som till exempel Swish, men också för att vi behövde en stark partner med erfarenhet av B2B-försäljning. Just kombinationen av en lösning som är lika kundvänlig för B2B som B2C var avgörande för att valet landade på Collector, säger Stefan Lundström, Sverigechef, VVS och Bad.

Utöver en partner som kan möta behoven hos en bred målgrupp innebär bytet från den tidigare lösningen med Klarna en möjlighet att stärka lojaliteten hos kunderna.

– Vi ser ett ökande behov av variation i betalsätt för att kunna möta olika kundtypers behov och just nu trendar användandet av Swish stort. Att kunna erbjuda en bredd skapar en bättre köpupplevelse vilket i sin tur bidrar till stärkt lojalitet. Det är glädjande att kunna hjälpa VVS och Bad att stärka relationen med sina kunder och vi ser fram emot ett utvecklande och långsiktigt samarbete, säger Mikael Anstrin - General Manager, Payments på Collector Bank.


För ytterligare information, kontakta:

MIkael Anstrin
General Manager, Payments
Collector Bank
Telefon: 0736-562128
E-post: mikael.anstrin@collectorbank.se

Stefan Lundström
Sverigechef
VVS och Bad
Telefon: 0738-090960
E-post: slu@vvsochbad.se