Årets julgåva – Collector skänker pengar i kampen mot Corona

2020 har minst sagt varit ett speciellt år. En rådande pandemi har skakat om världen och lämnat många människor i en svår och utsatt situation. December är här, men årets jul blir inte som vanligt. Vi på Collector vill därför göra det vi kan för att stötta och hjälpa de som blivit extra utsatta av Covid19.

Inför årets julgåva har alla anställda på Collector blivit tilldelade 450kr att skänka till en av tre utvalda organisationer. Alla med ett gemensamt mål – att hjälpa de särskilt utsatta under Covid-19. De organisationer vi har valt att ge extra stöd är Stadsmissionen, Radiohjälpen och Läkare utan gränser. Nedan kan ni läsa mer specifikt om organisationerna och hur de jobbar för att stötta under Covid-19:

Göteborgs kyrkliga stadsmission

När världen drabbas av en pandemi förvärrar det en redan svår situation för människor som lever i utsatthet. Stadsmissionen arbetar för att kunna stötta de familjer som blivit extra utsatta under pandemin. De hjälper också dem som inte har svenska som modersmål att få tillgång till rätt information angående Covid-19.

Musikhjälpen

Årets tema för musikhjälpen 2020 är Ingen människa ska lämnas utan vård. Trots framstegen som gjorts de senaste decennierna saknar minst halva jordens befolkning tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård. Närmaste vårdcentral kan ligga många mil bort på osäkra vägar och ibland ska en enda sjuksköterska eller barnmorska räcka till åt uppemot tusen personer. Höga vårdkostnader driver människor in i fattigdom eller tvingar dem att prioritera bort sin egen eller sina barns hälsa. Den pågående pandemin riskerar att förvärra situationen ytterligare.

Läkare utan gränser

Läkare utan gränser följer utvecklingen och anpassar sina insatser efter de aktuella lokala behoven. De använder sina nära 50 års erfarenhet av att rädda liv och att skydda de mest sårbara i stora sjukdomsutbrott. Läkare utan gränser fokuserar just nu på att ge stöd till den lokala sjukvården, skydda människor som är särskilt sårbara och upprätthålla den grundläggande sjukvården.