Spara smart och hållbart

Investera professionellt, långsiktigt och hållbart. Genom en smart digital investeringsrådgivare hjälper Betterwealth och Collectors tjänst privatpersoner att spara smartare.

Nu är det ännu enklare att spara smart. Betterwealth har i samarbete med Collector Bank tagit fram en tjänst där privatpersoner får hjälp att investera pengar i en global portfölj av fonder med låga avgifter som är skräddarsydd efter riskförmåga och sparmål. Henrik Jönsson, som är investeringsansvarig på Betterwealth menar att det är en tjänst som egentligen passar alla, men framförallt de som inte har tid eller lust att sätta sig in i börsen.

– Det är perfekt för den som vill ta kontroll över sin finansiella framtid och har en längre sparhorisont än några år. Dessutom slipper man sätta sig in i aktiemarknaden och kan vara säker på att sparandet sker på ett professionellt sätt, säger Henrik

Hållbara investeringar

Men inte nog med det. När man investerar med hjälp av tjänsten placeras pengarna i hållbara fonder, så kallade ESG-fonder (environment, social, government). Det innebär att man lämnar ett mindre miljöavtryck efter sig och att pengarna i mindre utsträckning investeras i företag som får vinster från exempelvis oljesandsutvinning, kontroversiella vapen, tobak eller inte respekterar mänskliga rättigheter. Dessutom är kostnaderna precis desamma som för vanliga fonder.

– Studier visar att ESG-investeringar inte påverkar portföljen negativt när det kommer till avkastning och risk, man behöver alltså inte tumma på positiva egenskaper genom att investera mer hållbart. Att det kontinuerligt lanseras nya fonder som gör att man kan investera ännu mer hållbart blir ett ytterligare plus i kanten.

En oberoende tjänst

Tjänsten är helt oberoende, det betyder att investeringarna görs utifrån det som är allra bäst för kunden och det finns inga incitament att välja en fond över en annan. Detta är någonting som är relativt ovanligt; andra kapitalförvaltare väljer ofta sina egna fonder framför andra.

– Att vara oberoende är en viktig egenskap för oss. Finansinspektionen ställer hårda krav på oss och ser till att vi följer alla riktlinjer så våra kunder kan känna sig trygga med att vi gör investeringarna utifrån vad som är bäst för dem.

Henrik betonar även vikten av att välja rätt risk i sin portfölj. Om man tar för liten risk och har för mycket pengar på ett bankkonto går man ofta miste om avkastning.

– Var inte rädd för att börja spara i fonder. Genom en investering i olika bolag i olika geografiska regioner och flera tillgångsklasser sprider man sina risker. Det betyder mindre risk och bättre avkastning över tid. Sedan är avgifterna förstås viktiga, därför innehåller vår tjänst bara passiva indexfonder med mycket låga avgifter.

Läs mer och börja spara redan idag