Collectors behandling av personuppgifter

Nu har GDPR trätt i kraft. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har? Läs mer här.

Nu är den 25 maj här och den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har trätt i kraft. Vi på Collector är naturligtvis måna om att du upplever att din personliga integritet värnas om när du använder våra tjänster och lämnar uppgifter om dig själv till oss. När du, direkt eller indirekt, lämnar personuppgifter i någon av våra kanaler eller om vi på annat sätt tar del av personuppgifter om dig kommer vi att behandla dessa på ett korrekt sätt.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du som registrerad har och en hel del mer under sidan Dataskydd.