Svåra ord om sparande – vad är det banken säger?

Ränta-på-ränta, kapitalisering och fondförvaltning. Att spara pengar borde vara enkelt, men bankvärlden är full av svåra ord och uttryck. Vi förklarar vad de betyder.Planerar du att börja spara? Det är bra. Men vad betyder egentligen alla termer som står på bankernas hemsidor? Och vilka sparformer finns? Lugn, vi klarlägger de vanligaste begreppen. 

Fond

En fond är en samling värdepapper som ägs av flera personer tillsammans, så kallade andelsägare. Fonden hanteras av ett fondbolag som köper och säljer värdepapper i fonden, för att ge största möjliga avkastning för sina andelsägare.

Att investera i fonder kan vara ett bra första steg för dig som vill handla med värdepapper, men ännu inte är fullt insatt i hur handeln går till. Kom dock ihåg att fondbolaget tar ut en avgift för att förvalta dina fonder. Se förvaltningsavgift.

Förvaltningsavgift

Ett fondbolag som förvaltar fonder tar ut en avgift för att täcka administrativa kostnader och den aktiva hanteringen av värdepapper. Förvaltningsavgiften utgörs av en procentsats av ditt totala sparade kapital.

Inlåningsränta

Inlåningsränta är bankens interna ord för den ränta du får på ditt sparkonto och betyder alltså sparränta. Ordet kommer från det faktum att banken ”lånar in” dina pengar när du sätter in dem på ett sparkonto hos dem.

Kapitaliserad ränta

Den ränta som du tjänat in under en viss sparperiod och som sätts in på ditt konto i reda pengar. Ränta kapitaliseras vanligen vid årsskiftet (gäller Collectors konto med rörlig ränta) eller i anslutning till att en sparperiod avslutas (gäller våra fasträntekonton).  

ISK-konto

Ett ISK-konto (investeringssparkonto) är ett konto som förenklar handel med värdepapper. ISK-kontot fungerar som ett ”skal” där du kan göra värdepappersaffärer utan att behöva deklarera varje affär för sig eftersom kontot schablonbeskattas på deklarationen.

Ränta-på-ränta

Du som sparar kan tjäna på att låta dina pengar vara kvar på ett konto med ränta under längre tid. Då kan du nämligen dra nytta av den så kallade ränta på ränta-effekten. Såhär funkar den: 
Du sätter in en summa pengar på ett konto med ränta. Vid nästa ränteutbetalning (vanligen en gång om året) blir denna summa större tack vare att kapitaliserad ränta tillförs på kontot. Om du låter dessa pengar stanna på kontot kommer nästa ränteutbetalning att baseras på både ursprungsbeloppet och den tillförda räntan. På det här sättet gör ränta på ränta-effekten att dina pengar växer i mycket högre takt än om du plockat ut din intjänade ränta vid varje utbetalning.

Ränta på ränta-effekten används också när det gäller fond- och aktiesparande. Då syftar termen på att man löpande återinvesterar sina utdelningar.

Upplupen ränta

Ränta som är intjänad men ännu inte har betalats ut kallas för upplupen ränta. När räntan sätts in på kontot går den från upplupen ränta till kapitaliserad ränta.

Saknar du något ord?

Har du fler ord eller uttryck som du vill att vi förklarar? Hör av dig till oss på Facebook så uppdaterar vi listan löpande!