Svåra ord om lån – vad menar banken egentligen?

Amorteringstid, lån utan säkerhet och uppläggningsavgift. När man ska ta ett lån finns det massor av uttryck som kan få det att snurra i huvudet. Ta det lugnt, vi förklarar!

Ja, bankvärlden är full av svåra ord och uttryck som ibland riskerar att ställa till det för den som försöker få grepp om sin ekonomi. Men oroa dig inte. Collector reder ut begreppen och förklarar några vanliga bankuttryck när det gäller lån.

Amortering

När du betalar av på ett lån så gör du en amortering på lånet. Ju mer du amorterar, desto fortare går det att betala av ditt lån.

Amorteringstid

Den tid det tar att betala av ett lån. Kan även kallas amorteringstakt och ingår i en s.k. amorteringsplan – det vill säga den plan du och banken lägger upp för återbetalning av lånet.

Amorteringskrav

Sedan i juni 2016 finns ett krav på att man måste amortera en viss andel av sitt bolån varje år. Om du har ett bolån som uppgår till mer än 70 % av din bostads värde måste du betala av minst 2 % av lånet varje år.

Om bolånet däremot uppgår till 50–70 % av bostadens värde innebär kravet att du måste betala av 1 % av lånet per år, tills halva bolånet återstår.

Annuitetslån

Ett annuitetslån innebär att låntagaren betalar en lika stor summa vid varje betalningstillfälle – ofta månadsvis. Det fasta månadsbeloppet täcker kostnad för både ränta och amortering tillsammans.

Eftersom du betalar lika mycket varje månad så kommer räntedelen av beloppet att minska och amorteringsdelen öka allt eftersom du betalar av lånet. Det leder till att du betalar av ditt lån i allt snabbare takt, trots att den totala månadskostnaden är konstant.

Blancolån

Ett blancolån är ett lån som inte är knutet till någon form av pant som försäkrar långivaren om att du kan betala tillbaka lånet. Därför brukar blancolån även kallas för ett lån utan säkerhet. Ju mer säkerhet du har för ett lån, desto bättre ränta kan du få.

När du inte knyter lånet till en säkerhet baseras räntan istället på din uppskattade återbetalningsförmåga. Denna grundas bland mycket annat på dina övriga skulder, din ekonomiska historik, dina inkomster och din familjesituation.

När du lånar från Collector får du individuella villkor som passar dina förutsättningar.

Effektiv ränta

Med effektiv ränta avses de totala kostnaderna du kommer att få betala för ditt lån. I effektiv ränta ingår alltså såväl räntekostnader som eventuella aviavgifter. För att jämföra vad ett lån verkligen kostar bör du därför titta på den effektiva räntan. 

Lån utan säkerhet

Se blancolån.

Minusränta

Minusränta innebär att räntan ligger under noll procent vilket i praktiken betyder att det kostar att sätta in pengar – alltså raka motsatsen till vad ränta normalt betyder. 

Minusränta är inte särskilt vanlig men uppstod för första gången i februari 2015 när Riksbanken sänkte styrräntan i syfte att stimulera ekonomin. Minusränta innebär nämligen att det kostar bankerna pengar att sätta in dem hos Riksbanken, vilket i sin tur gör att räntorna på lån blir låga. Det innebär i praktiken att bankerna kan låna ut mer pengar och att privatpersoner konsumerar mer.

Privatlån

Se blancolån.

Rak amortering

Till skillnad från annuitetslån så innebär ett lån med rak amortering att du amorterar (betalar av) lika mycket på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Det innebär i praktiken att din månadskostnad blir lägre med tiden eftersom den del du betalar i ränta blir mindre.

Uppläggningsavgift

En administrativ avgift som många banker tar ut för att lägga upp ett lån. 

Saknar du något ord?

Har du fler ord eller uttryck som du vill att vi förklarar? Hör av dig till oss på Facebook så uppdaterar vi listan löpande!