Collector på plats på Connect2Capital

Den 7-8 februari 2017 samlas flera av Västsveriges tillväxtföretag och investerare på Clarion Hotel Post för att mötas och nätverka under Connect2Capital – en konferens med syfte att stimulera tillväxt bland teknologiintensiva företag. Collector Bank är lead partner för evenemanget och kommer självklart att finnas på plats.

Det är två fullspäckade dagar som väntar Connect2Capitals besökare. Utöver flera hundra förbokade one-to-one-möten mellan entreprenörer och investerare samt ett stort antal pitcher från startup-företag står många spännande keynotes och panelsamtal på agendan. Collector Banks CTO, Magnus Lenngren, kommer att delta i ett panelsamtal på temat ”Technology Predictions 2017”. Han har stora förväntningar på konferensen.

 – Det brukar vara ett välarrangerat evenemang som verkligen fyller sitt syfte, nämligen att koppla ihop kapitalet med entreprenörerna. På Collector vet vi vilken oerhörd kraft som finns i de här startup-bolagen och hur mycket innovation som sker där. Därför ser vi det som en självklarhet att finnas på plats för att stimulera sådan innovation, säger han.

connect 2 capitol

Personalisering blir allt viktigare

När det gäller det panelsamtal han ska delta i menar Magnus Lenngren att utvecklingen inom internet of things, artificiell intelligens samt virtual reality ligger nära till hands som samtalsämnen.

 – Vi ser även ett fortsatt fokus på personalisering. Konsumenterna förväntar sig att saker ska ske på deras villkor idag. Allt från hur köpet går till, hur och var leveransen sker samt hur man betalar. Det arbetar vi mycket med på Collector i våra betallösningar inom e-handel genom analysverktyget Collector Insights. Men även när det gäller företagstjänster som fakturaköp och fakturabelåning kan vi erbjuda flera lösningar på våra kunders villkor. Tack vare att vi hela tiden ligger i framkant tekniskt är vi snabbfotade och kan anpassa vårt erbjudande så att det passar kundernas behov, säger Magnus.

Du som besöker Connect2Capital kan höra Magnus diskutera årets tekniska trender vid panelsamtalet som börjar kl. 10.00 den 7/2. Samma dag kl. 16.30 kan du lyssna på Åsa Hillsten Eklund, CCO & IR på Collector, i en paneldiskussion på temat ”Listing on the stock market for startups” och dagen därpå kommer Collectors grundare och styrelseordförande Lena Apler både hålla i en keynote och delta i en paneldiskussion.

 Klicka här för att se hela Connect2Capitals agenda.