Nya regler om betaltjänster

Den 1 maj 2018 uppdaterades lag (2010:751) om betaltjänster (Betaltjänstlagen) i Sverige i enlighet med EU:s andra direktiv om betaltjänster, Payment Services Directive (PSD 2). De nya reglerna har bland annat i syfte att stärka ditt skydd som konsument och förbättra säkerheten vid betalningar inom Europa.

I det här faktabladet beskriver vi de viktigaste ändringarna i Collector Bank AB:s villkor avseende betalkonton med anledning av lagändringarna som trätt i kraft. Den största förändringen är att andra aktörer än banken kan erbjuda tjänster för betalningsinitiering och kontoinformation. Företag som erbjuder dessa tjänster har vi valt att i detta faktablad benämna tredjepartsaktörer.

Betalningsinitieringstjänster

Tjänster för att initiera en betalning kan tillhandahållas av en annan aktör än den bank som du har ett betalkonto hos. Till exempel kan en e-handelsbutik erbjuda dig att betala din vara via en tredjepartsaktör som initierar en betalningsorder från ett av dina betalkonton i banken. Väljer du att betala via en sådan tjänst godkänner du i betalningsögonblicket att tredjepartsaktören får tillgång till ditt betalkonto i banken för att initiera betalningen som banken sedan genomför.

Kontoinformationstjänster

Det finns också tredjepartsaktörer som samlar in och sammanställer information från bankkunders betalkonton. Med en kontoinformationstjänst online kan du välja att få sammanställd information om dina betalkonton som du har i en eller flera banker.

Tredjepartsaktörer

Om du vill använda en tredjepartsaktör för en betalningsinitierings- eller kontoinformationstjänst ingår du ett avtal direkt med denna aktör. Ditt medgivande till att använda tjänsterna krävs numera alltid enligt Betaltjänstlagen. Om du har godkänt att använda en tredjepartsaktör delar banken din kontoinformation med denna tredjepartsaktör. Banken har då inte längre kontroll över hur informationen används och tredjepartsaktören ansvarar för användningen.

Krav på tillstånd

För att en tredjepartsaktör ska få tillhandahålla betalningsinitierings- och/eller kontoinformationstjänster kräver Betaltjänstlagen att tredjepartsaktören har tillstånd av eller är registrerat hos Finansinspektionen eller motsvarande myndighet inom EU/EES.

Felaktig betalning/obehörig transaktion

Så snart du upptäcker en felaktigt genomförd eller obehörig transaktion från ditt konto ska du reklamera felet till banken, även om du använt dig av en tredjepartsaktör för initiering av betalningen. I de fall du har rätt till ersättning eller rättelse kommer du att få det av banken. En annan förändring i Betaltjänstlagen är att din självrisk vid obehöriga transaktioner sänks från 1 200 kronor till 400 kronor.

Ditt ansvar för obehöriga transaktioner

Ditt ansvar för obehöriga transaktioner som uppkommit till följd av att du genom grov oaktsamhet brutit mot villkoren för hur du ska hantera ditt kort eller annat betalningsinstrument är dock oförändrat. I dessa fall uppgår ditt ansvar till högst 12 000 kronor. Om du har hanterat ditt kort eller annat betalningsinstrument på ett enligt Betaltjänstlagen ”särskilt klandervärt sätt”, ansvarar du för hela den obehöriga transaktionen.

Återbetalning

Om du har anmält en felaktigt genomförd betalning eller en obehörig transaktion kommer banken att utreda och återbetala beloppet så fort som möjligt. I vissa fall betalar banken tillbaka beloppet trots att bankens utredning av transaktionen inte är färdig. I de fall utredningen sedan visar att du inte hade rätt att få tillbaka beloppet får banken dra det beloppet du inte haft rätt till från ditt konto.

Stark kundautentisering

Den 14 september 2019 tillkommer ytterligare förändringar i betaltjänstlagen, PSD2, att gälla inom EU/EES. De nya ändringarna innebär att säkerhetskraven för vissa typer av betalningar ökar och du kommer oftare behöva knappa in pinkoden till kreditkortet eller använda ditt Mobila BankID så att vi med säkerhet vet vem som gör betalningen.

Bra att veta

  • Kortbetalningar där du tidigare kunde skriva under ett kvitto och legitimera dig kan komma att nekas framöver och därför behöver du alltid ha tillgång till din pinkod. Om du inte kommer ihåg din PIN-kod kan du enkelt hitta den i vår app.
  • Kortköp på internet kan komma att behöva bekräftas genom Mobilt BankID.
  • Om någon butik, både på internet och i fysisk butik, inte följer de nya reglerna kan en betalning komma att nekas.
  • Om du använder magnetremsan på ditt kort kan köpet komma att nekas.

Läs mer på https://www.swedishbankers.se/fraagor-vi-arbetar-med/betalningar/psd-2/aendringar-i-betaltjaenstlagen/