Hero image

Organisationer vi stödjer

Socialt ansvarstagande

Collector strävar efter att skapa långsiktigt värde ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Som en del i detta arbete stöttar vi andra organisationer - ett viktigt och lärorikt utbyte för alla parter.

Bloom GBG

Bloom GBG är ett icke-kommunalt och opolitiskt projekt som initierades 2019 av Collector, Nudie Jeans, Serneke och MAQS advokatbyrå, vars syfte är att skapa praktikplatser till högstadieelever från socioekonomiskt utsatta områden i Göteborg för att inspirera till fortsatt utbildning. Målet är att eleverna som deltar i Bloom GBG utvecklas och får ökad förståelse för behovet av kunskap för att förverkliga positiva livsval, medan arbetslivet får möjlighet att etablera en god relation med potentiella medarbetare och dra efterenhet av ungas förväntningar och tankar.

Mitt Liv

Collector deltar sedan 12 år tillbaka i Mitt Livs mentorsprogram för akademiker med utländsk bakgrund. Programmet syftar till att bidra till ökad mångfald på den svenska arbetsmarknaden, genom att tillsammans skapa förutsättningar för individer med utländsk bakgrund att hitta ett jobb motsvarande sin utbildning och sitt kompetensområde. Genom Mitt Liv får våra medarbetare djupare insikt i integrationsfrågor, ett lärorikt utbyte av erfarenheter och ett utökat nätverk, samtidigt som de får utveckla sina coach- och ledaregenskaper.

Hand in Hand

Collector stöttar Hand in Hand, en organisation som bygger på idén att kvinnligt entreprenörskap är en väg ut ur fattigdom. Genom programmet Village Upliftment Programme har Hand in Hand som mål att stärka kvinnor och skapa arbetstillfällen, säkerställa skolgång för byns barn och eliminera barnarbete, upprätthålla medborgarkontor och stärka den lokala demokratin, samt att verka för god hälsa, sanitet, sjukvård och miljöskydd.

Genom att erbjuda kvinnor utbildning och mikrolån kan de starta företag, skapa nya jobb eller vidareutveckla befintliga verksamheter, vilket resulterar i långsiktigt bättre livsvillkor och möjlighet för barn att gå i skolan.